Organitzadors

xct – xarxa de custòdia del territori és una organització sense ànim de lucre que treballa per impulsar l’ús de la custòdia del territori com estratègia per conservar els recursos i valors naturals, culturals i paisatgístics de Catalunya i el seu entorn. La xct, creada el 2003, és una organització de segon nivell formada per mes de 160 associacions, fundacions, ajuntaments, empreses i persones físiques que treballen en xarxa per la custòdia del territori.

CEN L-R – Conservatori d’Espais Naturals del Llenguadoc – Rosselló és una ONG que treballa per aconseguir una gestió sostenible del territori. Per això busquen la implicació de propietaris i usuaris en la conservació del patrimoni i els recursos naturals. Treballen per obtenir el dret d’ús de terres a la regió del Llenguadoc-Rosselló, on actualment gestionen unes 1300 ha.

Legambiente és una organització sense ànim de lucre, nascuda el 1980, que agrupa persones que treballen conjuntament per millorar i protegir el medi ambient a Itàlia. Legambiente Lombardia treballa a una escala regional amb més de 100 grups d’acció local. Promou iniciatives per combatre el consum de sòl i a favor de la conservació del patrimoni natural.

Eurosite treballa per intercanviar, incrementar i promoure tècniques de gestió pels espais naturals de tot Europa. Eurosite és una de les xarxes paneuropees més grans que agrupa organitzacions governamentals i no governamentals, així com organismes privats, amb l’objectiu de col·laborar activament per la gestió pràctica de la natura a Europa. Actualment, compta amb una xarxa de 67 membres repartits en 22 països europeus compromesos amb el compliment del mateix objectiu.

PRySMA és una companyia espanyola formada per un grup de 15 professionals amb més de 15 anys d’experiència en consultoria, auditoria i formació. Treballa per millorar la gestió corporativa, la qualitat i el medi ambient en tots els sectors econòmics.

 

Comments are closed.